Excellent gymnasium zoekt een nieuw bestuur

Rotterdam Dit is een p class = intro, wat zou hier in moeten staan.

Door onze redacteur Bart Funnekotter | Zaterdag 4 september 2010 | pagina 3

School wil niet met alle soorten scholen in één structuur

Het gymnasium in Schiedam valt liever onder een bestuur dat alleen gymnasia bestiert. Maar het huidige bestuur werkt niet mee aan afsplitsing.

Een gymnasium is niet te vergelijken met andere schooltypen. De vakken zijn er anders, de leerlingen en docenten ook. Dat vinden de ouders en docenten van het Stedelijk Gymnasium in Schiedam. Daarom willen ze zich aansluiten bij de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG), die zes gymnasia in Nederland bestuurt. Het huidige bestuur van de school, dat ook vmbo-, havo- en vwo-scholen onder zijn hoede heeft, wil het Schiedamse gymnasium echter meenemen bij de fusie, volgend jaar, met de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in buurgemeente Vlaardingen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een gymnasium weg wil bij een groot schoolbestuur, om zich aan te sluiten bij de kleine club van zelfstandige gymnasia. Vorig jaar zeiden ouders en docenten van het Gymnasium Celeanum in Zwolle te willen overstappen naar de OSZG. In maart werd duidelijk dat de verhuizing niet doorging. Rector Hans Boers van het Zwolse Gymnasium wil niet meer over de kwestie praten. „We zijn tevreden met de oplossing die we met ons bestuur hebben bereikt.”

Een school die van bestuur wil wisselen, heeft in Nederland weinig mogelijkheden om dat te bewerkstelligen. Als het te verlaten bestuur niet meewerkt, hebben ouders en docenten geen middelen om een transfer te forceren.

De Onderwijsraad, een onafhankelijk adviesorgaan van de politiek, schreef dit voorjaar in een rapport dat een school alleen in het uiterste geval van bestuur mag veranderen. Eerst moet binnen de bestaande structuur worden geprobeerd aan de wensen van ouders en docenten tegemoet te komen.

Andrea Bierhuizen-Kazemier, voorzitter van de medezeggenschapsraad en moeder van twee kinderen op het Schiedamse gymnasium, weet dat de middelen om een overgang af te dwingen beperkt zijn. Toch toont ze zich strijdbaar. „Het bestuur wil het gymnasium houden omdat het een goede school is. Daarnaast willen ze alle soorten onderwijs, van laag tot hoog, kunnen aanbieden. Maar dat is de omgekeerde wereld. Een school is er niet voor het bestuur, het bestuur is er voor het welzijn van de school.”

Deze week begon de medezeggenschapsraad een handtekeningenactie onder de ouders. Daarnaast wordt gelobbyd bij de gemeenteraad van Schiedam. Die moet de fusie van de schoolbesturen uit Vlaardingen en Schiedam in december nog fiatteren. Bierhuizen-Kazemier: „Vijf jaar geleden heeft de raad aangegeven dat het gymnasium verzelfstandigd moet worden. Daar zullen we de raadsleden aan herinneren.”

Aad Wiegman, voorzitter van het bestuur van het Schiedamse gymnasium, snapt niet waarom de school geen deel wil uitmaken van de nieuwe onderwijsorganisatie. „We hebben gezegd dat we de zelfstandige positie van het gymnasium in een convenant willen bevestigen. Ook hebben we er geen enkel bezwaar tegen als de school samenwerkt en kennis deelt met andere gymnasia. De inspectie heeft het gymnasium in Schiedam als excellent beoordeeld. Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om te zorgen dat dit zo blijft.”

Ger Smit, ambtelijk secretaris van de OSZG, vindt het onbegrijpelijk dat het Schiedamse gymnasium belemmerd wordt over te stappen naar zijn stichting. „Gymnasia lopen tegen heel andere uitdagingen aan dan bijvoorbeeld vmbo’s. Dan is het toch goed dat een school met soortgelijke scholen kan optrekken om die problemen op te lossen?”

Rector Joke Gaasbeek van het Stedelijk Gymnasium in Schiedam onderschrijft Smits analyse. „Wij kunnen effectiever werken onder een bestuur dat zich alleen met gymnasia bezighoudt. En als wij beter werk kunnen leveren, komt dat ten goede aan de leerlingen. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Dit artikel werd gepubliceerd in NRC Handelsblad op Zaterdag 4 september 2010, pagina 3