getroebleerd, getroubleerd

Correct is: getroebleerd (met oe).