Woorden, begrippen en uitdrukkingen

commissaris van de koning, Commissaris des Konings

Wij schrijven: commissaris van de koning (tweemaal onderkast). De vorm Commissaris des Konings is archaïsch. Vermijd de afkortingen CvdK en CdK. De commissaris van de koning is voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt het Rijk in de provincie. Wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. In Limburg wordt de commissaris officieus gouverneur genoemd (en het Provinciehuis Gouvernement), analoog aan de Belgische praktijk.

Indonesië en Nederlands-Indië

* Indië. Aanduiding voor Nederlands-Indië. De soevereiniteitsoverdracht had plaats op 27 december 1949. De naam Indonesië was al langer in omloop in nationalistische kringen. Koningin Wilhelmina gebruikte die voor het eerst officieel in een radiorede uit Londen op 6 december 1942, waarin zij een grotere zelfstandigheid van de Nederlandse rijksdelen aankondigde. Na de oorlog is Den Haag de naam blijven gebruiken.

Shi'ieten, begrip

De shi'ieten vormen een minderheid in de islam. Zij leven vooral in Iran en Irak. Shi'ieten erkennen de Profeet, de Koran en de sunna, maar daarnaast volgen zij Ali, de vierde kalief (opvolger van de Profeet), en diens volgelingen. Grootste school vormen de zogenoemde twaalvers, die geloven in een opvolging van twaalf imams, te beginnen met Ali. Vergelijk: sunniet

Centurio

Correct is: centurio. Meervoudsvormen: centuriones en centurio's (voorkeur). Betekenis: hoofdman over een centurie (= een groep van honderd man), onderofficier in het Romeinse leger. Ook: honderdman.

Hiphop, betekenis

Muziekstijl die wordt beoefend door rappers, MC's ('Masters of Ceremony') en deejays (diskjockeys), meestal met twee draaitafels en een mengpaneel). Met rap wordt alleen het vocale (tekst)gedeelte aangeduid.

hors commerce, hors-commerce

Correct is: hors commerce (zonder koppeltekens). Betekenis: niet in de handel.

Borobudur, Boroboedoer

Sinds in het Indonesisch de oe in u is veranderd, schrijven wij Borobudur met u's. Dit geldt niet voor sommige familienamen als Roem, Soeharto, Soekarno en Soekarnoputri.

parallelelementen, parallel-elementen

Correct is: parallelelementen (zonder koppelteken), maar voor de duidelijkheid kan een koppelteken worden ingevoegd: parallel-elementen.

voorarrest

Zie voorlopige of preventieve hechtenis.

FNV

Helemaal kapitaal, zonder puntjes. Afkorting van: Federatie Nederlandse Vakbeweging. De FNV is ontstaan door fusie van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). De FNV overkoepelt een aantal vakbonden waarvan FNV Bondgenoten de grootste is in de marktsector. Het is: de FNV'er, niet FNV-er.

Inhoud syndiceren