Woorden, begrippen en uitdrukkingen

commissaris van de koning, Commissaris des Konings

Wij schrijven: commissaris van de koning (tweemaal onderkast). De vorm Commissaris des Konings is archaïsch. Vermijd de afkortingen CvdK en CdK. De commissaris van de koning is voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt het Rijk in de provincie. Wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. In Limburg wordt de commissaris officieus gouverneur genoemd (en het Provinciehuis Gouvernement), analoog aan de Belgische praktijk.

Indonesië en Nederlands-Indië

* Indië. Aanduiding voor Nederlands-Indië. De soevereiniteitsoverdracht had plaats op 27 december 1949. De naam Indonesië was al langer in omloop in nationalistische kringen. Koningin Wilhelmina gebruikte die voor het eerst officieel in een radiorede uit Londen op 6 december 1942, waarin zij een grotere zelfstandigheid van de Nederlandse rijksdelen aankondigde. Na de oorlog is Den Haag de naam blijven gebruiken.

Shi'ieten, begrip

De shi'ieten vormen een minderheid in de islam. Zij leven vooral in Iran en Irak. Shi'ieten erkennen de Profeet, de Koran en de sunna, maar daarnaast volgen zij Ali, de vierde kalief (opvolger van de Profeet), en diens volgelingen. Grootste school vormen de zogenoemde twaalvers, die geloven in een opvolging van twaalf imams, te beginnen met Ali. Vergelijk: sunniet

Centurio

Correct is: centurio. Meervoudsvormen: centuriones en centurio's (voorkeur). Betekenis: hoofdman over een centurie (= een groep van honderd man), onderofficier in het Romeinse leger. Ook: honderdman.

Hiphop, betekenis

Muziekstijl die wordt beoefend door rappers, MC's ('Masters of Ceremony') en deejays (diskjockeys), meestal met twee draaitafels en een mengpaneel). Met rap wordt alleen het vocale (tekst)gedeelte aangeduid.

zielesmart, zielensmart

Voorkeur: zielesmart (zonder tussen-n).

boeddhisme, Boeddhisme, boeddisme

Correct is: boeddhisme. Betekenis: leer en verering van Boeddha (met beginkapitaal). Boeddha is de titel van de stichter van het boeddhisme, de Indische prins Gautama. Boeddha betekent: verlichte, tot inzicht gekomene. De aanhangers van deze leer heten: boeddhisten (zonder kapitaal).

gregoriaans, Gregoriaans

Correct is: gregoriaans (onderkast). Vooral in verbindingen. Gregoriaans jaar: 365 dagen, 5 uur 48 minuten 45 seconden, vastgesteld onder paus Gregorius XIII (1502-1585); gregoriaanse kalender: verbeterde tijdrekening onder paus Gregorius XIII, in 1582 ingevoerd ter vervanging van de juliaanse kalender; gregoriaanse muziek: éénstemmig, ritueel gezang van de rooms-katholieke kerk. Genoemd naar paus Gregorius de Grote (590-604).

Pasen, paasfeest

Pasen is met een beginkapitaal. Het is ook: Paaszaterdag, Paaszondag, Eerste Paasdag en Tweede Paasdag. Andere samenstellingen krijgen een kleine letter: paasweek, paasvakantie, paasbrood, paashaas, paasontbijt, enzovoorts. Met Pasen herdenkt het christendom dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het paasfeest wordt gevierd op de eerste zondag (en maandag) na de eerste volle maand van de lente.

ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands

Onder taalkundigen is deze term in onbruik aan het raken. Dat komt vooral door het element 'Beschaafd'. Dialect is geen ABN, maar is het daarom minder beschaafd? Vandaar het alternatief: Standaardnederlands (met beginkapitaal, zonder koppelteken).

Inhoud syndiceren