Woorden, begrippen en uitdrukkingen

commissaris van de koning, Commissaris des Konings

Wij schrijven: commissaris van de koning (tweemaal onderkast). De vorm Commissaris des Konings is archaïsch. Vermijd de afkortingen CvdK en CdK. De commissaris van de koning is voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt het Rijk in de provincie. Wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. In Limburg wordt de commissaris officieus gouverneur genoemd (en het Provinciehuis Gouvernement), analoog aan de Belgische praktijk.

Indonesië en Nederlands-Indië

* Indië. Aanduiding voor Nederlands-Indië. De soevereiniteitsoverdracht had plaats op 27 december 1949. De naam Indonesië was al langer in omloop in nationalistische kringen. Koningin Wilhelmina gebruikte die voor het eerst officieel in een radiorede uit Londen op 6 december 1942, waarin zij een grotere zelfstandigheid van de Nederlandse rijksdelen aankondigde. Na de oorlog is Den Haag de naam blijven gebruiken.

Shi'ieten, begrip

De shi'ieten vormen een minderheid in de islam. Zij leven vooral in Iran en Irak. Shi'ieten erkennen de Profeet, de Koran en de sunna, maar daarnaast volgen zij Ali, de vierde kalief (opvolger van de Profeet), en diens volgelingen. Grootste school vormen de zogenoemde twaalvers, die geloven in een opvolging van twaalf imams, te beginnen met Ali. Vergelijk: sunniet

Centurio

Correct is: centurio. Meervoudsvormen: centuriones en centurio's (voorkeur). Betekenis: hoofdman over een centurie (= een groep van honderd man), onderofficier in het Romeinse leger. Ook: honderdman.

Hiphop, betekenis

Muziekstijl die wordt beoefend door rappers, MC's ('Masters of Ceremony') en deejays (diskjockeys), meestal met twee draaitafels en een mengpaneel). Met rap wordt alleen het vocale (tekst)gedeelte aangeduid.

Castricummer, Castricumer

Correct is: Castricummer (dubbel m). Vergelijk: Hilversummer

Afrikaans, Zuid-Afrikaans, zuidafrikaans

Een van de officiële talen van Zuid-Afrika is het Afrikaans. De aanduiding Zuid-Afrikaans is niet correct als het de taal betreft.

après-soleil, après soleil

Correct is: après-soleil. Betekenis: aftersun ofwel goedje om je mee in te smeren na het zonnebaden.

griep, influenza

Griepjes zijn lichte ziekten die door tientallen verschillende virussen kunnen worden veroorzaakt. Influenza is de 'echte' griep, met zwaardere ziekteverschijnselen, soms dodelijk verlopend, veroorzaakt door influenzavirus A, B of C.

offshore, off-shore, off shore

Offshore wordt van oudsher gebruikt voor industrieën die letterlijk buitengaats werken, zoals scheepvaartbedrijven en oliemaatschappijen. Tegenwoordig wordt offshoren/offshoring (als werkwoord of als op Engels gebaseerd zelfstandig naamwoord) ook gebruikt om aan te geven dat een activiteit van een bedrijf is verplaatst naar het buitenland, vooral naar lagelonenlanden. Meest ingewikkelde combinatie: offshore outsourcen.

Inhoud syndiceren