Woorden, begrippen en uitdrukkingen

commissaris van de koning, Commissaris des Konings

Wij schrijven: commissaris van de koning (tweemaal onderkast). De vorm Commissaris des Konings is archaïsch. Vermijd de afkortingen CvdK en CdK. De commissaris van de koning is voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt het Rijk in de provincie. Wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. In Limburg wordt de commissaris officieus gouverneur genoemd (en het Provinciehuis Gouvernement), analoog aan de Belgische praktijk.

Indonesië en Nederlands-Indië

* Indië. Aanduiding voor Nederlands-Indië. De soevereiniteitsoverdracht had plaats op 27 december 1949. De naam Indonesië was al langer in omloop in nationalistische kringen. Koningin Wilhelmina gebruikte die voor het eerst officieel in een radiorede uit Londen op 6 december 1942, waarin zij een grotere zelfstandigheid van de Nederlandse rijksdelen aankondigde. Na de oorlog is Den Haag de naam blijven gebruiken.

Shi'ieten, begrip

De shi'ieten vormen een minderheid in de islam. Zij leven vooral in Iran en Irak. Shi'ieten erkennen de Profeet, de Koran en de sunna, maar daarnaast volgen zij Ali, de vierde kalief (opvolger van de Profeet), en diens volgelingen. Grootste school vormen de zogenoemde twaalvers, die geloven in een opvolging van twaalf imams, te beginnen met Ali. Vergelijk: sunniet

Centurio

Correct is: centurio. Meervoudsvormen: centuriones en centurio's (voorkeur). Betekenis: hoofdman over een centurie (= een groep van honderd man), onderofficier in het Romeinse leger. Ook: honderdman.

Hiphop, betekenis

Muziekstijl die wordt beoefend door rappers, MC's ('Masters of Ceremony') en deejays (diskjockeys), meestal met twee draaitafels en een mengpaneel). Met rap wordt alleen het vocale (tekst)gedeelte aangeduid.

anti, samenstellingen met -

Samenstellingen met anti zonder koppelteken, tenzij de klinkers botsen (dat is het geval bij woorden met de combinatie i-e, i-i, i-j, i-ij). Ze krijgen bovendien een koppelteken voor hoofdletters. Het is dus bijvoorbeeld: anti-Brits, anti-Frans, anti-joods en anti-intellectueel. Bij een onduidelijk woordbeeld kan een koppelteken geplaatst worden: anti-gen, anti-utopie.

bit en byte in samenstellingen en afkortingen

De kleinste eenheid waarmee een gegeven kan worden voorgesteld, in het bijzonder de waarde 0 of 1 uit het binaire stelsel, heet bit, afgekort (onderkast) b. Byte wordt afgekort met een kapitale B. Een byte is 8 bit. Gb: gigabit. Wordt gebruikt om de snelheid van de hoofdaders van internationale datanetwerken aan te geven (in Gb per seconde); GB: gigabyte. Wordt vooral gebruikt om de capaciteit van harde schijven mee aan te geven;kb: kilobit. Wordt gebruikt om de snelheid van bijvoorbeeld een modemverbinding aan te geven (56 kb per seconde); kB: kilobyte.

Godsbode, godsbode

Correct is: Godsbode (met kapitaal). Idem: Godmens, Godsgezant, Godskind, Godsman, Godsrijk, van Godswege en Godszoon. Andere samenstellingen met God in onderkast.

noordwesten, Noord-Westen

Correct is: noordwesten (zonder koppelteken). Voor de algemene regel, zie aardrijkskundige namen, aanduiding van een windrichting in -

tuchtrechtelijk, tuchtrechterlijk

Correct is: tuchtrechtelijk (rechte, niet rechteR). Rechtelijk verwijst naar het recht, niet naar de rechter.

Inhoud syndiceren