Woorden, begrippen en uitdrukkingen

commissaris van de koning, Commissaris des Konings

Wij schrijven: commissaris van de koning (tweemaal onderkast). De vorm Commissaris des Konings is archaïsch. Vermijd de afkortingen CvdK en CdK. De commissaris van de koning is voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt het Rijk in de provincie. Wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. In Limburg wordt de commissaris officieus gouverneur genoemd (en het Provinciehuis Gouvernement), analoog aan de Belgische praktijk.

Indonesië en Nederlands-Indië

* Indië. Aanduiding voor Nederlands-Indië. De soevereiniteitsoverdracht had plaats op 27 december 1949. De naam Indonesië was al langer in omloop in nationalistische kringen. Koningin Wilhelmina gebruikte die voor het eerst officieel in een radiorede uit Londen op 6 december 1942, waarin zij een grotere zelfstandigheid van de Nederlandse rijksdelen aankondigde. Na de oorlog is Den Haag de naam blijven gebruiken.

Shi'ieten, begrip

De shi'ieten vormen een minderheid in de islam. Zij leven vooral in Iran en Irak. Shi'ieten erkennen de Profeet, de Koran en de sunna, maar daarnaast volgen zij Ali, de vierde kalief (opvolger van de Profeet), en diens volgelingen. Grootste school vormen de zogenoemde twaalvers, die geloven in een opvolging van twaalf imams, te beginnen met Ali. Vergelijk: sunniet

Centurio

Correct is: centurio. Meervoudsvormen: centuriones en centurio's (voorkeur). Betekenis: hoofdman over een centurie (= een groep van honderd man), onderofficier in het Romeinse leger. Ook: honderdman.

Hiphop, betekenis

Muziekstijl die wordt beoefend door rappers, MC's ('Masters of Ceremony') en deejays (diskjockeys), meestal met twee draaitafels en een mengpaneel). Met rap wordt alleen het vocale (tekst)gedeelte aangeduid.

Dulcinea, dulcinea

Beide vormen zijn correct, maar het Witte Boekje maakt een onderscheid tussen Dulcinea, met een beginkapitaal, de geliefde van Don Quichot, en dulcinea, geheel onderkast, als benaming voor beminde.

Koninklijke Luchtmacht, luchtmacht

Met een kapitale K en een kapitale L. Het is een eigennaam. We schrijven: de luchtmacht, met onderkast.

rentree, rentrée

Correct is: rentree (zonder accent aigu).

cavia, kavia

Correct is: cavia. Meervoud: cavia's. Verkleinvorm: caviaatje (bij afbreking: ca-via-tje).

homofoon

Betekenis: woord dat klinkt als een ander woord met een heel andere betekenis. Voorbeelden: kruid en kruit, hard en hart. Homofonen zijn ook de woorden die hetzelfde worden gespeld, maar die een verschillende functie hebben. Een voorbeeld: aarden (werkwoord) en aarden (bijvoeglijk naamwoord: van aarde of klei).

Inhoud syndiceren