Woorden, begrippen en uitdrukkingen

commissaris van de koning, Commissaris des Konings

Wij schrijven: commissaris van de koning (tweemaal onderkast). De vorm Commissaris des Konings is archaïsch. Vermijd de afkortingen CvdK en CdK. De commissaris van de koning is voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt het Rijk in de provincie. Wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. In Limburg wordt de commissaris officieus gouverneur genoemd (en het Provinciehuis Gouvernement), analoog aan de Belgische praktijk.

Indonesië en Nederlands-Indië

* Indië. Aanduiding voor Nederlands-Indië. De soevereiniteitsoverdracht had plaats op 27 december 1949. De naam Indonesië was al langer in omloop in nationalistische kringen. Koningin Wilhelmina gebruikte die voor het eerst officieel in een radiorede uit Londen op 6 december 1942, waarin zij een grotere zelfstandigheid van de Nederlandse rijksdelen aankondigde. Na de oorlog is Den Haag de naam blijven gebruiken.

Shi'ieten, begrip

De shi'ieten vormen een minderheid in de islam. Zij leven vooral in Iran en Irak. Shi'ieten erkennen de Profeet, de Koran en de sunna, maar daarnaast volgen zij Ali, de vierde kalief (opvolger van de Profeet), en diens volgelingen. Grootste school vormen de zogenoemde twaalvers, die geloven in een opvolging van twaalf imams, te beginnen met Ali. Vergelijk: sunniet

Centurio

Correct is: centurio. Meervoudsvormen: centuriones en centurio's (voorkeur). Betekenis: hoofdman over een centurie (= een groep van honderd man), onderofficier in het Romeinse leger. Ook: honderdman.

Hiphop, betekenis

Muziekstijl die wordt beoefend door rappers, MC's ('Masters of Ceremony') en deejays (diskjockeys), meestal met twee draaitafels en een mengpaneel). Met rap wordt alleen het vocale (tekst)gedeelte aangeduid.

Des Indes-beraad

Betekenis: reeks gezamenlijke vergaderingen in het Haagse hotel Des Indes, nog voordat het eerste paarse kabinet in 1994 aantrad, waar vooraanstaande leden van PvdA, VVD en D66 met elkaar spraken over mogelijke samenwerking.

Internet: domeinnamen

Een domeinnaam op internet eindigt meestal op een landencode van twee letters. Zo staat .nl voor Nederland en .be voor België. Toen de domeinnamen midden jaren tachtig werden geïntroduceerd, vond men het in de Verenigde Staten niet nodig om Amerikaanse domeinnamen op .us te laten eindigen. In plaats daarvan maakten de Amerikanen onderscheid tussen zeven zogenoemde mission labels. Het gaat om com, gov, edu, mil, int (van international), org en net. De letters com staan niet voor company, maar voor commercial.

postideologisch, post-ideologisch

Correct is: postideologisch (zonder koppelteken).

WK

Helemaal kapitaal, zonder puntjes. Afkorting van: wereldkampioenschap(pen). De eerste keer dat in een tekst sprake is van een wereldkampioenschap wordt de term voluit geschreven. Als daarna geen onduidelijkheid meer kan bestaan, mag de afkorting worden gebruikt. Als bij een WK meer dan één titel te verdienen valt (atletiek, zwemmen), schrijven we: de WK (want meervoud: wereldkampioenschappen) zwemmen (enzovoorts). Als maar één sportdiscipline en één titel in het geding zijn, schrijven we: het WK (enkelvoud: wereldkampioenschap) voetbal (enzovoorts).

broekeman, broekenman

Correct is, volgens het Witte Boekje, broekeman, zonder tussen-n, indien gebruikt als aanduiding van een klein persoon.

Inhoud syndiceren