Woorden, begrippen en uitdrukkingen

commissaris van de koning, Commissaris des Konings

Wij schrijven: commissaris van de koning (tweemaal onderkast). De vorm Commissaris des Konings is archaïsch. Vermijd de afkortingen CvdK en CdK. De commissaris van de koning is voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt het Rijk in de provincie. Wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. In Limburg wordt de commissaris officieus gouverneur genoemd (en het Provinciehuis Gouvernement), analoog aan de Belgische praktijk.

Indonesië en Nederlands-Indië

* Indië. Aanduiding voor Nederlands-Indië. De soevereiniteitsoverdracht had plaats op 27 december 1949. De naam Indonesië was al langer in omloop in nationalistische kringen. Koningin Wilhelmina gebruikte die voor het eerst officieel in een radiorede uit Londen op 6 december 1942, waarin zij een grotere zelfstandigheid van de Nederlandse rijksdelen aankondigde. Na de oorlog is Den Haag de naam blijven gebruiken.

Shi'ieten, begrip

De shi'ieten vormen een minderheid in de islam. Zij leven vooral in Iran en Irak. Shi'ieten erkennen de Profeet, de Koran en de sunna, maar daarnaast volgen zij Ali, de vierde kalief (opvolger van de Profeet), en diens volgelingen. Grootste school vormen de zogenoemde twaalvers, die geloven in een opvolging van twaalf imams, te beginnen met Ali. Vergelijk: sunniet

Centurio

Correct is: centurio. Meervoudsvormen: centuriones en centurio's (voorkeur). Betekenis: hoofdman over een centurie (= een groep van honderd man), onderofficier in het Romeinse leger. Ook: honderdman.

Hiphop, betekenis

Muziekstijl die wordt beoefend door rappers, MC's ('Masters of Ceremony') en deejays (diskjockeys), meestal met twee draaitafels en een mengpaneel). Met rap wordt alleen het vocale (tekst)gedeelte aangeduid.

AKW

Helemaal kapitaal, zonder puntjes. Afkorting van: Algemene kinderbijslagwet.

flitspuit, flitsspuit

Correct is: flitspuit (één s). Betekenis: spuit waarmee flit verstoven kan worden. Flit is een insectendodend middel, merknaam naar de beginletters fly-tox.

misrekenen

Het werkwoord misrekenen heeft twee betekenissen: 1) verkeerd rekenen en 2) zich vergissen. Vervoeging van 1): misrekent, rekende mis, misgerekend, en 2) misrekent, misrekende, misrekend.

SUV, suv

Helemaal kapitaal. Afkorting van sports utility vehicle. Gaat om wagens die zowel nuttig als sportief zouden zijn. Doorgaans grote auto's. Denigrerend alternatief: PC Hooft-tractor.

distilleren, destilleren

Beide vormen zijn correct. Voorkeur: distilleren. Afleiding: gedistilleerd.

Inhoud syndiceren