Woorden, begrippen en uitdrukkingen

commissaris van de koning, Commissaris des Konings

Wij schrijven: commissaris van de koning (tweemaal onderkast). De vorm Commissaris des Konings is archaïsch. Vermijd de afkortingen CvdK en CdK. De commissaris van de koning is voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt het Rijk in de provincie. Wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. In Limburg wordt de commissaris officieus gouverneur genoemd (en het Provinciehuis Gouvernement), analoog aan de Belgische praktijk.

Indonesië en Nederlands-Indië

* Indië. Aanduiding voor Nederlands-Indië. De soevereiniteitsoverdracht had plaats op 27 december 1949. De naam Indonesië was al langer in omloop in nationalistische kringen. Koningin Wilhelmina gebruikte die voor het eerst officieel in een radiorede uit Londen op 6 december 1942, waarin zij een grotere zelfstandigheid van de Nederlandse rijksdelen aankondigde. Na de oorlog is Den Haag de naam blijven gebruiken.

Shi'ieten, begrip

De shi'ieten vormen een minderheid in de islam. Zij leven vooral in Iran en Irak. Shi'ieten erkennen de Profeet, de Koran en de sunna, maar daarnaast volgen zij Ali, de vierde kalief (opvolger van de Profeet), en diens volgelingen. Grootste school vormen de zogenoemde twaalvers, die geloven in een opvolging van twaalf imams, te beginnen met Ali. Vergelijk: sunniet

Centurio

Correct is: centurio. Meervoudsvormen: centuriones en centurio's (voorkeur). Betekenis: hoofdman over een centurie (= een groep van honderd man), onderofficier in het Romeinse leger. Ook: honderdman.

Hiphop, betekenis

Muziekstijl die wordt beoefend door rappers, MC's ('Masters of Ceremony') en deejays (diskjockeys), meestal met twee draaitafels en een mengpaneel). Met rap wordt alleen het vocale (tekst)gedeelte aangeduid.

decade, dekade, decennium

Een decade is in het Nederlands een periode van tien dagen, maar het Engelse decade is een periode van tien jaar. In het Nederlands: decennium. Van Dale geeft decade ook als synoniem voor decennium, met de opemrking: weinig gebruikt. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij decade voor tien dagen en decennium voor tien jaren.

jongerenontmoetingsplek, Jongeren Ontmoetingsplek, Jongeren Ontmoetings Plek

Correct is: jongerenontmoetingsplek. Ook wel afgekort tot jop (onderkast, zonder puntjes). Deze zogenoemde hangplekken voor de jeugd bestaan sinds 1994.

protestantisme, richtingen in het -

In het Nederlands protestantisme zijn de belangrijkste richtingen: doopsgezind; evangelisch (waaronder baptisten en pinkstergroeperingen); gereformeerd; hervormd; luthers; reformatorisch (Gereformeerde Bond, Gereformeerde Gemeenten enzovoorts).

zoals bijvoorbeeld

Het is zoals óf bijvoorbeeld. Zoals bijvoorbeeld is dubbelop.

bon vivant, bonvivant

Correct is: bon vivant (twee woorden). Een bon vivant is iemand die lekker leeft. Meervoud: de bon vivants.

Inhoud syndiceren