teweegbrengen, teweeg brengen, te weeg brengen

Correct is: teweegbrengen (aaneengeschreven). Vervoeging: teweegbracht/bracht teweeg, teweeggebracht. Het is: teweegbrengend.