voor de hand liggend, voordehandliggend

Correct is: voor de hand liggend (niet aaneengeschreven).