NRC stijlboek

Welkom op het stijlboek van NRC Handelsblad en nrc.next.

Elke vorm van journalistiek is gebaseerd op afspraken. Afspraken tussen de journalisten onderling, maar vooral afspraken tussen de journalisten en hun lezers. Die afspraken variëren van zaken als welke spelling wordt gehanteerd of hoe de datum in een bericht wordt aangegeven, tot grote kwesties van waarachtigheid en professionaliteit.

Meestal blijven die afspraken impliciet. Ze kunnen ook enigszins verschillen al naar gelang het medium waar de journalist voor werkt. Maar het is in alle gevallen goed dat een journalist zich aan die afspraken gehouden weet. En NRC Handelsblad vindt het ook belangrijk dat de lezer weet waaraan hij of zij onze journalisten mag houden – niemand van ons is onfeilbaar, maar ieder van ons is wel verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage aan het journalistieke werk van onze redacties.

Hierbij vindt u de belangrijkste afspraken die wij als redacties van NRC Handelsblad, nrc next en nrc.nl hebben afgesproken na te leven. Wij hebben ze gebundeld in wat wij het Stijlboek noemen en gerangschikt in categorieën. U zult zien dat dit ‘boek’ de brede variëteit van onze afspraken weerspiegelt. Bij twijfel kan de NRC-journalist hier de juiste spelling van veelgebruikte afkortingen nazoeken, maar ook de juiste houding ten aanzien van bronnen of aanbiedingen voor bijklussen.

Met behulp van zoeken kunt u navigeren in alle onderwerpen die hier verzameld zijn. In de rechterkolom kunt u een keuze maken uit de diverse categorieën waar de onderwerpen zijn ondergebracht.
Ten slotte ziet u aan de linkerkant een willekeurig geselecteerd item uit het stijlboek.