gevechtssterkte, gevechtsterkte

Correct is: gevechtssterkte (dubbel s). Samenstellingen met gevecht worden met een tussen-s geschreven.