lead

De lead is de eerste alinea van een nieuwsbericht, ook wel aanhef genoemd. Een lead bevat in principe de vijf w's, tenzij die daardoor te lang zou worden. Een lead mag niet worden verward met een intro (Zie intro, regels voor het maken van een -), die in een of twee zinnen een korte samenvatting van het daarna beginnende (achtergrond)artikel tracht te geven, of een prikkel om dat artikel te lezen. Waar de intro losstaat van het artikel, maakt de lead daarvan integraal deel uit.