Bronnen

De journalisten van NRC Handelsblad maken voor hun artikelen gebruik van verschillende bronnen. De manier waarop de redacteuren met bronnen omgaan, is gebonden aan regels. Zorgvuldige omgang met bronnen is belangrijk, zowel voor de kwaliteit van de artikelen die aan deze bronnen zijn ontleend, als voor het onderhoud van het netwerk. Het verkrijgen van juiste en volledige informatie is het belangrijkste doel van de journalist. Maar ook daarvoor moeten de bronnen fair en open worden behandeld.

Statistisch onderzoek

in

Statistisch onderzoek is een veelvorkomende bron voor nieuwsverhalen. Dat is logisch: goed uitgevoerd, relevant onderzoek kan belangrijke nieuwe feiten openbaren. Maar statistisch onderzoek moet altijd kritisch bekeken worden. Het feit dat er wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt, wil nog niet zeggen dat wat gevonden is allemaal waar, juist of werkelijk relevant is.

Dit zijn de belangrijkste zaken waar je bij statistisch onderzoek op moet letten:

Validiteit van onderzoeksresultaten

Encyclopedie

in

De Winkler Prins is een Nederlandse encyclopedie met goede reputatie. De laatste papieren editie van dit werk, de negende druk, verscheen in 1994. Daarna zijn in samenwerking met softwaremaker Microsoft digitale edities gemaakt onder de titel Encarta Winkler Prins encyclopedie.
Uitgever Het Spectrum, onderdeel van PCM, heeft plannen voor een tiende papieren editie. Voor historische informatie blijft de papieren editie een belangrijke bron, voor actuele informatie is de digitale editie sterk aan te bevelen. Die biedt ook veel meer zoekmogelijkheden.

Webadres

in

Vermeld waar mogelijk webadressen onder artikelen. Overtuig je van de juistheid van zo’n adres door het even op te roepen.

Benoemen politieke bronnen

in

In het algemeen: geef de geciteerde bron zo precies mogelijk aan. Voorbeeld: ,,Het CDA wil dat het kabinet ...'', maar het CDA zit in gemeenteraden, Provinciale Staten en in de Eerste en Tweede Kamer. Dus geef de bron exact aan. Bijvoorbeeld: de CDA-fractie in de Tweede Kamer. ,,Volgens het VVD-Kamerlid De Vries ...''; er zijn geen VVD- dan wel PvdA-Kamerleden, maar slechts Kamerleden. Er moet staan: het Tweede Kamerlid De Vries (VVD). ,,Volgens de fractievoorzitter van het CDA ...''; maar er zijn diverse fractievoorzitters van het CDA.

Woordvoerders

in

Woordvoerders zijn functionarissen die van een groep, bedrijf of instelling de opdracht hebben gekregen officieel commentaar te leveren. In beginsel doet hun identiteit er niet toe. Zij zijn slechts spreekbuis van het collectief. Omdat de woordvoerders van politieke partijen de laatste jaren echter steeds meer invloed krijgen worden hun namen weer wel genoemd. Dezelfde praktijk is gegroeid bij grote bedrijven waar woordvoerders steeds meer het publieke gezicht van een bedrijf vormen. Deze figuren maken politiek, beïnvloeden aandelenkoersen en dienen daarom voor de lezer herkenbaar te zijn.

On the record

in

Openlijk verstrekte informatie. Elk gesprek voor de krant is in principe bedoeld voor publicatie, tenzij de spreker vooraf een voorbehoud maakt. De gesprekspartner wordt met naam en toenaam aangeduid, met een omschrijving die de betekenis van de bron duidelijk maakt. Dus: 'namens de CDA-fractie', 'bestuursvoorzitter'. Wie namens zichzelf spreekt, behoeft geen nadere aanduiding.

Wetenschap

in

Bij wetenschappelijke berichtgeving putten we bij voorkeur uit primaire bronnen. Primaire bronnen zijn de wetenschappers zelf - niet hun voorlichters - en vakpublicaties in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften als Nature, Science en The New England Journal of Medicine. Persberichten en bladen als New Scientist, de International Herald Tribune en de Britse zondagskranten zijn geen primaire bronnen. De status van de informatie die het internet biedt, is vaak onduidelijk. In geval van twijfel: raadpleeg een deskundige, al dan niet via bemiddeling van de wetenschapsredactie.

internet

in

In beginsel kun je het net op twee volkomen verschillende manieren benaderen: als een verzameling documenten en als een netwerk van organisaties en personen. Als je met een bepaalde vraag zit, ga je in de eerste benadering direct op zoek naar een document waarin informatie staat over dat onderwerp. Je kunt rechtstreeks zoeken in documenten met behulp van zogeheten zoekmachines. In de tweede benadering is de vraag wie of welke organisatie een antwoord op je vraag zou kunnen geven. Vervolgens ga je op zoek naar de website van die organisatie.

Inhoud syndiceren