Hoe de krant in elkaar steekt

Sport (bijlage)

Behalve de dagelijkse sportpagina verschijnt wekelijks op maandag de bijlage Sport. De redactie plaatst sport en sporters in een breder maatschappelijk perspectief dan andere kranten doorgaans doen. Vaste columnist op de sportpagina's is onder anderen Wilfried de Jong.

Economie (bijlage)

Van dinsdag tot en met zaterdag verschijnt bij NRC Handelsblad een Economiekatern. In het economiekatern doen we verslag van economische en financiële ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Die ontwikkelingen worden voor niet ingewijden begrijpelijk gemaakt, terwijl er toch ook voor specialisten dagelijks nieuwe feiten en inzichten aan bod komen. Het katern bevat elke dag een toegankelijke feature, veelal een bijdrage van een van de 25 buitenlandse correspondenten.

Weekblad (bijlage)

Op zaterdag verschijnt het Weekblad van NRC Handelsblad, een bijlage op magazine-formaat, met daarin de langere journalistieke verhalen en rubrieken. Alle journalistieke genres die in de dagkrant staan, kunnen we terugvinden in het Weekblad, maar dan langer. Elke week staan er in ieder geval een interview, een reportage en een uitzoekstuk in. Verschil in lengte is in dit geval niet een louter kwantitatief onderscheid. Over het algemeen krijgt een journalist hier meer tijd en ruimte om zijn of haar onderwerp aan te pakken.

Cultureel Supplement (bijlage)

Het Cultureel Supplement biedt op vrijdag een overzicht van het culturele leven in Nederland en de rest van de wereld. In aanvulling op de kritieken en het culturele nieuws op de dagelijkse kunstpagina van NRC Handelsblad, komt het CS met reportages, interviews en beschouwingen over de kunstwereld. Niet alleen de lopende kunstzaken, zoals grote culturele evenementen, worden belicht en kritisch gevolgd. Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van theater, muziek, beeldende kunst, film en literatuur komen aan bod: van hiphop tot opera.

Opinie en Debat (bijlage)

De bijlage Opinie en Debat verschijnt elke zaterdag bij NRC Handelsblad. Hierin worden spraakmakende stukken over actuele onderwerpen afgedrukt. Net als voor de dagelijkse opiniepagina (zie aldaar) geldt hier dat de stukken worden besteld dan wel spontaan aangeboden. In de bijlage staan verschillende vaste rubrieken, zoals een wekelijks groot interview over een onderwerp uit het nieuws.

Opiniepagina

De opiniepagina verschijnt op weekdagen in het eerste katern van de krant. Op zaterdag is er een speciale bijlage, Opinie en Debat.

Achterpagina

De Achterpagina is na de Voorpagina de meest gelezen pagina. Hij dient niet alleen als divertissement; de Achterpagina moet ook een beeld geven van het informele heden. De Achterpagina is een mengeling van herkenbaarheid (series en vaste columnisten, zoals Frits Abrahams en Youp van 't Hek) en verrassing. Hoge eisen worden gesteld aan de schrijfstijl. Deze is uiterst variabel: van droge nieuwsstukjes tot poëtisch-literaire ontboezemingen. Er 'mag meer' dan in de rest van de krant, zowel in opmaak en onderwerpen als woordkeus.

Wetenschap (bijlage)

De bijlage Wetenschap verschijnt iedere zaterdag bij NRC Handelsblad. De lezer krijgt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek gepresenteerd in de vorm van nieuwsverhalen, interviews, reportages, korte berichten en recensies. Ook staan in deze bijlage columns en rubrieken. Naast bètaonderwerpen (genetica, sterrenkunde, geneeskunde, nanotechnologie enzovoorts) komen nadrukkelijk ook onderwerpen uit de humaniora en de sociale wetenschappen aan bod, zoals taalwetenschap, archeologie, psychologie en geschiedenis.

Inhoud syndiceren