NRC Code

Deze NRC-Code gaat over ons doen en laten als journalistieke medewerker van NRC Media, als verslaggever, eindredacteur, fotoredacteur, vormgever, chef of in enige andere functie. De NRC Code wil ook het karakter en de kernwaarden van NRC-journalistiek vastleggen voor redacteuren, medewerkers, abonnees en lezers. Daarnaast kan de code dienen als grondstof voor het journalistieke gesprek op de redactie en daarbuiten.

1. Inleiding

Deze NRC-Code gaat over ons doen en laten als journalistieke medewerker van NRC Media, als verslaggever, eindredacteur, fotoredacteur, vormgever, chef of in enige andere functie.

De NRC Code wil ook het karakter en de kernwaarden van NRC-journalistiek vastleggen voor redacteuren, medewerkers, abonnees en lezers. Daarnaast kan de code dienen als grondstof voor het journalistieke gesprek op de redactie en daarbuiten.

2. Onze beginselen

’NRC-publicaties worden geredigeerd vanuit een liberale geesteshouding met eerbied voor het individu en de beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid en openheid.’

Deze zin uit het NRC-redactiestatuut raakt de kern van ons werk. Het is de kortst mogelijke weergave van ‘Onze beginselen’, die zijn vastgelegd in het allereerste nummer van NRC Handelsblad ( 1 oktober 1970, zie bijlage 1). Ze zijn moderner verwoord in de eerste editie van nrc.next (15 maart 2006, zie bijlage 2).

3. Hoe we ons gedragen

Aandelenbezit

A
> Redacteuren mogen aandelen bezitten.
> Redacteuren mogen niet als privépersoon aandelen bezitten in bedrijven en/of activiteiten waarover zij schrijven.
>Redacteuren kunnen in overleg maximaal één aandeel kopen van een bedrijf waarover zij schrijven, om toegang te krijgen tot de aandeelhoudersvergadering. De kosten en opbrengst van het aandeel komen op conto van NRC Media.
> Redacteuren melden hun aandelenbezit bij de compliance officer van NRC Media.

B
> Wij zijn gehouden aan de regels van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM).

4. Hoe we werken

Bronnen

1. Algemeen

> Journalistieke verhalen hebben (harde) onderbouwing nodig. Feitelijke beweringen zonder deugdelijke onderbouwing staan haaks op waarheidsvinding.
> Als bronnen kunnen dienen: eigen observaties van de journalist, uitspraken van personen, documenten, databestanden.
> Correct gebruik (en vermelding) van bronnen hoort bij betrouwbare journalistiek. Het maakt informatie transparant, herleidbaar en dus controleerbaar.
> Bij twijfel vermelden we liever een bron te veel dan een te weinig.

>Zie ook: checken; 5, bronvermelding

2. Openbare bronnen

A

5. Wat we publiceren

Bronvermelding

A
> We schrijven uitspraken toe aan bronnen, zoveel mogelijk met naam genoemd. Dat hoort bij de transparantie en controleerbaarheid van de informatie.
> Nieuws van anonieme bronnen brengen we alleen als de informatie zeer relevant is, betrouwbaar en niet langs andere weg, ‘on the record’, is te verkrijgen.
> Algemeen bekende feiten hoeven niet te worden toegeschreven aan een bron; bij feiten en cijfers die worden betwist, is bronvermelding nodig.

B

6. Stijl en smaak

Redacteuren van NRC Media werken én schrijven vanuit de liberale geesteshouding die in hoofdstuk 2 is beschreven.
Dat heeft ook gevolgen voor de stijl die de krant hanteert. Journalistieke producties van NRC Media worden gesteld in helder, hedendaags en toegankelijk Nederlands.

Bijlage 1. ONZE BEGINSELEN [1]

Uit: NRC Handelsblad, jaargang 1, nr. 1 (1-10-1970)

Bijlage 2. ONZE BEGINSELEN [2]

Uit: nrc.next, jaargang 1, nr. 1 (15-3-2006)

“De krant waarvan de lezer vandaag nummer 1 in handen houdt, is ontstaan uit NRC Handelsblad. nrc.next staat in dezelfde liberale traditie als NRC Handelsblad. Het is een genuanceerde krant die opkomt voor de democratische rechtsstaat en de ontplooiingskansen van het individu.

Inhoud syndiceren