Stijl

Ik-journalistiek

in

INLEIDING

Journalisten schrijven over anderen, niet over zichzelf. Ze zijn er in de eerste plaats om, ten dienste van de lezer, de werkelijkheid te beschrijven en te onderzoeken, niet om hun eigen indrukken en persoonlijke voorkeuren weer te geven. Een journalist laat zichzelf dus buiten het verhaal, en mijdt al helemaal de ‘ik-vorm’.
Dat is één, klassiek standpunt over journalistiek.

Beeldspraak of metafoor

in

Een beeldspraak of metafoor is een krachtig stijlmiddel, mits correct gebruikt. In een nieuwsbericht is beeldspraak meestal niet op zijn plaats. Elders in de krant verdient het aanbeveling spaarzaam met beeldspraak om te springen: in de beperking toont zich de meester. Het beeld dat je wilt gebruiken, moet werkelijk iets verhelderen, het dient niet slechts als versiering. Een ingesleten beeldspraak verwordt tot een cliché. Overigens is de grens tussen (effectieve) beeldspraak en een cliché moeilijk vast te stellen.

klassieke muziek: schrijfwijze van titels

in

Algemene regel bij het vermelden van titels van klassieke muziekstukken: we gebruiken zoveel mogelijk de oorspronkelijke en complete titel. Het is dus Madama Butterfly (op zijn Italiaans) en niet Madame Butterfly. Idem: Der fliegende Holländer en niet The Flying Dutchman. Dus nooit uit kopij van AFP (Agence France Presse) overnemen: Le crépuscule des dieux (dit is: Götterdämmerung); La flûte enchantée (dit is: Die Zauberflöte); Le vaisseau fantôme (dit is: Der fliegende Holländer).

stijltip 07: pas op met superlatieven

in

Wees voorzichtig met de overtreffende trap: de hoogste wolkenkrabber, de langste spoorlijn, de diepste mijn. Exacte gegevens zeggen meer dan alleen die overtreffende trap. Bovendien kunnen records achterhaald zijn.

stijltip 23: stijlbreuk

in

Vermijd in je tekst een stijlbreuk, zoals het plotseling invoeren van archaïsch taalgebruik, tenzij dit een duidelijke functie heeft.

koppen: vermijd lidwoorden

in

Vermijd lidwoorden in koppen. Niet: VS schieten een raket af op de radar van Irak; maar: VS schieten raket af op radar van Irak. Soms worden lidwoorden of voorzetsels gebruikt om een kop 'op maat' te krijgen. Dat is gekunsteld.

stijltip 08: opinieer niet

in

Ventileer je opinie alleen op de daartoe geëigende plaatsen: de opiniepagina, in een boekbespreking of een recensie.

stijltip 24: vloeken, schelden

in

We zijn terughoudend in het vermelden van vloeken, vulgaire en obscene woorden. We nemen ze op als dit functioneel is. Dat kan om verschillende redenen zijn. Een brave, vage aanduiding dat de heer M. zich te buiten gaat aan grove taal, zonder voorbeelden, staat al vlug hypocriet.

koppen: vermijd nietszeggende woorden

in

Gebruik in koppen zo min mogelijk woorden als van en aan. Ze voegen niets toe en een kop gaat haperen. Niet: Unesco: Irak tracht de culturele identiteit van Koeweit uit te wissen; maar: Irak probeert culturele identiteit Koeweit uit te wissen.

stijltip 09: vermijd vreemde talen

in

We maken een Nederlandse krant en fouten liggen hier voortdurend op de loer. Langere citaten in vreemde talen worden vertaald, en voor begrippen in vreemde talen zijn vaak goede Nederlandse synoniemen beschikbaar. Als de auteur per se een niet-Nederlands woord wil gebruiken, moet hij ten minste overwegen of dit een vertaling en/of een nadere verklaring behoeft. Vraag je bij de keuze tussen een Nederlands woord en een synoniem uit een vreemde taal af waarom je zou kiezen voor de niet-Nederlandse variant.

Inhoud syndiceren