waarom, waardoor

Voornaamwoordelijke bijwoorden die geregeld worden verward. Je vraagt naar een reden met: waarom?, en naar een oorzaak met: waardoor? Een oorzaak gaat vooraf aan een gevolg. Men spreekt in dergelijke gevallen van een causaal (oorzakelijk) verband. Een reden geeft een verklaring; voor iets wat gebeurd is, voor een opvatting. Bij een oorzakelijk verband hoort het voegwoord doordat: Doordat het regende, werd de straat nat. Bij een reden hoort het voegwoord omdat: Omdat hij niet van mensenmassa's houdt, gaat/ging hij niet naar het feest.